Kategori arşivi: Yazıları ve Konuşmaları

Psikanaliz ve İnsanlık

Psikanaliz bugünkü psikoloji ve psikiyatri biliminin kuruluşunda çok kritik bir mihenk taşıdır. Bugün bir tıkla taradığımız binlerce kitap ve makaleye erişim konforundan uzak yıllarda Psikanalizin Keşfi diyebileceğimiz Düşlerin Yorumu kitabı ve devamındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmaları ile Freud tartışmasız bir devrim ortaya koymuştur. Aslında kitabın yazımından önce Freud’un da esinlendiğini saklamadığı pek çok edebiyatçı bilinç dışı ve bilinç işlevleri hakkında çok sayıda yazı kaleme almıştı fakat bugün de aynı öneme sahip şekilde Freud tüm bunları bilimsel ve akademik bir çalışma ile yan yana getirmiş ve Psikanalizin Kuramını bir kuram olarak ortaya koymuştur. Nitekim düşlerin yorumu kitabının referans bölümünde onlarca referans paylaşmıştır.

  1. yüzyılın çok önemli düşünürlerinden biri olan Freud’un devrimsel niteliğindeki katkısı insan zihnini araştırmak için yeni bir yol sunmasıydı. Bugün psikanalize bir rakip olarak ortaya çıkan ve üzerinde sayısız araştırma yapılan diğer psikoterapi alanlarından Bilişsel Davranışçı Terapinin Kurucusu A. Beck ve …. De psikanaliz eğitimi almışlardı. Bugün ruhsal bozukluklarda psikanaliz dışında pek çok yaklaşım olsa da her birinde psikanalizin izlerini görmek mümkündür. Hatta popüler kültür ve halk arasında da psikanaliz terimleri o kadar içselleştirilmiştir ki bilinçaltı bilinç dışı ego gibi terimleri sıklıkla günlük hayatta kullanılırken görürüz. Aslında halk arasında yanlış şekilde kullanılıyor olsa da hem psikanalizin dışındaki psikoterapi yöntemlerinde hem de toplumsal dilde psikanaliz yerleşmiştir ve kültürel bir değere de kavuşmuştur diyebiliriz. …. Açıklamadan önce de elma yere düşüyordu ve yer çekimi vardı. Ama … açıkladıktan sonra insanlar bunu daha iyi kavradı ve bilimsel olarak kullanabilir oldu. Freud’un kuramının göstergeleri de günlük hayatta sürekli gözümüzün önündedir. Psikanalizin günlük hayattaki karşımıza çıkan yerlerine değinmeden Freud’un kendi ağzından bu devrimi nasıl tanıttığını alıntılamak istiyorum.

 

Narsisizme Üç Darbe*

Sigmund Narsisizme Üç Darbe*

Sigmund Freud

Sigmund Freud’un (1856–1939) dört ayrı eserinden alınan aşağıdaki bölümler bu büyük Viyanalı psikoloğun insanın doğası ve kaderi kavramları konusundaki belli başlı görüşlerini ortaya koymaktadır. Bu dört eser Psikanalizin Zorluklarından Biri (1917), Psikanalist için yeni Giriş Dersleri (1933), “Sınırlandırılabilenin ve Sınırlandırılamayanın Analizi” (1937) ve Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları’dır (1930).

(…) İnsanın genel narsisizminin, insanlığın kendine duyduğu sevginin, bugüne kadar üç defa bilimin araştırmalarıyla nasıl yaralandığını tarif edeceğim.

İkametgâhı olan dünya hakkındaki merakı ilk defa harekete geçtiğinde, insan bu mekânın evrenin merkezi olduğuna, güneşin, ayın ve gezegenlerin etrafında döndüğüne inandı. Bu inanışıyla naif biçimde kendi duyusal algılarının emirlerini dinlemiş oluyordu çünkü dünyanın hareket ettiğini hissetmiyordu ve görüşünün engellenmediği her durumda kendini bir dairenin merkezinde buluyordu, tüm dünya da etrafındaydı. Yeryüzündeki merkezi konumu onun için evrendeki egemenliğinin bir işaretiydi ve kendini dünyanın efendisi sayma eğilimine de pek güzel uyuyordu.

Bu narsisist yanılsamayı yok eden On Altıncı yüzyılda Kopernik ve onun eserleri olmuştu. (…) Bu çalışmalar genel olarak kabul gördüğünde insanlığın kendine duyduğu sevgi ilk darbeyi almış oldu; kozmolojik darbe.

Kültür yolundaki gelişmeler sırasında insan hayvanlar krallığındaki diğer yaratıklar üzerinde hâkim bir konum elde etmişti. Ancak bu üstünlük ile yetinmeyerek kendi doğası ile onların doğası arasında bir uçurum yaratmaya başladı. Onlarda akıl olduğunu inkâr etti, kendine ölümsüz bir ruh isnat etti ve kendisi ile hayvanlar krallığı arasındaki kan bağını yok edecek ilahi bir türeyiş iddiasında bulundu.

Hepimiz biliyoruz ki yarım yüzyıldan biraz daha fazla zaman önce Charles Darwin’in, işbirlikçilerinin ve seleflerinin araştırmaları sayesinde insanın bu tahmini sona erdirildi. İnsan, hayvanlardan farklı veya onlardan üstün değildi: kendisi de bir hayvan ırkından geliyordu ve bu ırkın bazılarıyla daha yakın, bazılarıyla daha uzak ilişkilere sahipti. Sonradan geliştirdiği çoğalma, hem fiziksel yapısındaki hem de zihinsel yaratılışındaki benzerlik delillerini silememişti. Bu insan narsisizmine vurulan ikinci ve biyolojik darbeydi.

Psikolojik olan üçüncü darbe muhtemelen en yaralayıcısıydı.

Dış dünyayla olan ilişkilerinde mütevazı olsa da insan kendi ruhunda kendini üstün hisseder. İnsan, egosunun merkezinde bir yerlerde kendi dürtülerini ve eylemlerini izlemek ve talepleriyle uyup uymadıklarına bakmak için bir gözleme organı geliştirmiştir. Uyumlu değillerse dürtüler kesin biçimde yasaklanır ve gemlenir. Kendi içsel algısı, bilinci, egoya zihnin çalışmasındaki tüm önemli olaylarla ilgili haberleri getirir ve bu raporlarla harekete geçen irade egonun emirlerini yerine getirir ve bağımsız biçimde kendi kendini gerçekleştirmeye çalışan eğilimleri değiştirir. (…)

Ama (psikanaliz tarafından gerçekleştirilen) iki keşif – cinsel içgüdülerin yaşamlarının tamamen gemlenemeyeceği ve zihinsel süreçlerin aslında bilinçsiz olduğu ve egoya sadece eksik ve güvenilmez algılar aracılığıyla eriştiği ve böylece egonun kontrolü altına girdiği – egonun kendi evinin hâkimi olmadığını ortaya koydu. Bu iki keşif insanın kendisine duyduğu sevgiye üçüncü bir yara açtı, ben buna psikolojik darbe diyorum. Egonun psikanalizi sevmemesine ve ona inanmamakta ısrar etmesine şaşmamak gerek.

* Sigmund Freud, Toplu Makaleler, çeviren Joan Riviere, cilt IV, s. 350-352, 355. The Hogarth Press Ltd.

 

Pandemi Döneminde EMDR

EMDR Terapisi Travma Sonrası Stres Bozukluğu başta olmak üzere pek çok durum ve sendrom için etkili olduğu kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir. Özellikle travma ile çalışırken sıklıkla travmatik olayın kendisi kadar, travmadan sonra diğer insanların tutum ve davranışlarının da insanları etkilediğini görmekteyiz. Psikoterapide EMDR ile yoğunlaştığımız travmalar hastalığın kendisi ve kaygılarından çok ilginçtir ki hastalıktan sonra diğer insanların tepkileri ve tutumları olabiliyor. Depresyon, Panik Bozukluğu, Sosyal Fobi ve diğer Psikiyatrik Hastalıklar ile psikolojik problemlerle daha az karşılaşabilmek için olmazsa olmaz ve akıldan çıkarılmaması gereken şey, toplumsal damgalama ve ötekileştirmenin azaltılması için yapılacak uygulamalar en az psikoterapi araştırmaları ve uygulamalar kadar önemli olduğudur.

Pandemi Döneminde Dokunmak ve Sinir Sistemimiz

Posta Gazetesi Röportajımdan:

PSİKİYATRİK PANDEMİ BEKLENİYOR

Bu kadar risk varken insanlar neden bir galibiyet kutlamak adına bir araya geliyorlar? Anlayamıyorum ben bunu…

Ritüellerin evrilmesi zaman ister. Kültür ve güvenlik harmanından nasıl bir çözüm gelişecek hep beraber göreceğiz. Doğu ve Batı’nın kültürel yapılarında önemli farklılıklar var. Avrupa kültürü bireyselleşmeyi ön planda tutarken, Doğu toplumları kolektif yaşam üzerine kurulmuştur. Daha güvenlikli alanlar, daha az temaslı yaşantılar hem kolektif yaşamı, hem büyük aileleri, hem de bireyselliği değiştirecek.

Dünya genelinde boşanma talepleri arttı. Neden?

Pek çok insan ilk kez ev ahalisi ile bu kadar yoğun zaman geçirdi. Durumun travmatik etkisinin ve stresin neden olduğu tahammülsüzlük ve öfke, buz dağının yalnızca görünen yüzü. Bu duyguların ev içinde beklenmedik krizlere neden olabileceğini ve kritik kararlara neden olabileceğini öngörüyorduk. Ama farklı olarak pek çok çiftte de tam tersi bir durum oluştu. Birbirilerini daha iyi tanıdılar ve doyumlu bir hayatı birlikte kurgulayabilmek için iyi bir fırsat yakaladılar. 

Bebekken sevgi ve teması eşitliyoruz. Büyüyünce değişiyor mu bu?

Temas, insan için hem psikolojik hem de fiziksel bir ihtiyaç. Memeli canlıların tümünde olduğu gibi bizim de sinir sistemimiz diğerleri ile birlikte olmaya adapte olmuş durumda. Sinir sistemimiz bilir ki; diğeri olmazsa ben de hayatta kalamam. Yani ‘bağlanma’ya muhtacız. İzleme, ağlama, gülümseme, yapışma, beslenme dışı emme gibi pek çok davranış bebeğin bağlanmasına aracılık eder. Bunların biraz değişmiş hallerini erişkin yaşamımızda sürdürüyoruz. Hele stresli dönemlerde erken dönemlerin bağlanma paternlerine çok hızlı dönüş gösteririz.

FİZİKİ YAKINLAŞMALARA KONULAN MECBURİ KISITLAMALAR BİZİ ÖRSELEYEBİLİR

Bebek neden sevgiyle teması birleştiriyor?

Bebeklerde henüz beyindeki konuşma ve görme merkezleri son olgunluğuna ulaşmadığı için yenidoğan, annesinin sıcaklığı ve dokunuşu ile ‘ruhsal termostat’ını ayarlar. Annesi (veya yerine geçen bakımveren) ona dokundukça bebek güvende hisseder. Bizler hem psikolojik hem de fiziki olarak dokunmaya göre organize olmuş sinir sistemlerine sahibiz. Özellikle pandemi döneminde fiziki yakınlaşmalara konulan mecburi kısıtlamalarla biraz örselenebiliriz. Bunlar sinir sistemimizi yorabilir. Ancak bunlar bugün için gerekli…

Günde yaklaşık üç bin kez yüzümüze dokunuyoruz. Bunu neden yapıyoruz?

Kendine dokunmak, bir çeşit dengeleme arayışıdır. Kendi bedenimizle temas kurmak, bir başkasıyla temasta kalmak kadar önemlidir. Şöyle anlatayım: Dış dünyada bir tehlike hissettiğimizde ya koşarak kaçarız ya donakalırız ya da onunla savaşırız. Ama içsel tehlikelerleden koşarak kaçamayız, onlarla da savaşamayız. İçsel ‘sahte düşman’ı tanımak daha zordur.

Zihnimizden ve ürettiği kontrolsüz düşüncelerden bahsediyorsunuz sanırım…

Evet. Özellikle stres altındayken, düşünceler ve duygular bizi o kadar etkiler ki tüm dikkatimiz onlara yönelir. İçeride bir tehdit vardır ve ‘tüm kameralar’ düşüncelerimize yönelir.

Oysa ki düşünceler yalnızca bir düşüncedir…

Aynen öyle. Ve hiçbir düşünce yüzde 100 doğru olamaz. Dolayısı ile onlara mutlak doğrularmış gibi inanmaktansa onların yalnızca gelip geçen bir düşünce olduğunu fark edebilmek için zaman zaman ‘kameraları’ beş duyu organımıza ve bedenimize yönlendirmek gerekir. Bu nedenle bedenimizi hissetmek, onunla temas halinde olmak çok önemlidir. Özellikle stres altındayken bu yüzden ellerimizi yüzümüze götürürüz.

El sıkışmaktan, cinselliğe kadar başkaları ile fiziki etkileşimimiz, bizim “Ben de varım” mesajımız, değil mi?

Evet. Fiziki teması tamamen kesmek çok uzun süre sürdürülebilir değil. Bilim insanlarının önerdiği önlemleri almalı ve “Diğerleriyle temas güvenli değil” yerine, “Diğerleriyle çeşitli önlemler alarak güvenli bir şekilde temas kurabilirim” demeliyiz.

CİNSELLİK ÖNCESİ VE SONRASI TEMİZLİK HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ

1990’larda HIV/AIDS krizinin yarattığı benzer bir durum söz konusu. En azından yakın gelecek için çok eşliliğin sonuna gelmiş olabilir miyiz?

HIV/AIDS krizine benzer bir korku dönemi yaşadığımız doğru. Buna rağmen bugün bilim, o günlere göre ileride. Virüsle ilgili bilgilerimiz çok daha iyi. Evet, hâlâ damgalama ve ötekileştirme yüksek. Sağlık çalışanları veya virüsü atlatanlar en az virüsle olduğu kadar toplumun bakışı ile de savaşmak zorunda kalıyorlar. Ama yine de AIDS/HIV krizi, bize damgalama ile savaşta çok şey öğretti. Çok eşliliğin sonuna geldiysek, bütün toplu organizasyonların, toplantıların, tüm maçların da sonuna gelmiş olmamız gerekir. Ama elbette bazı şeyler değişecek.

Ne gibi?

Her kriz kendi çözümlerini barındırır. Covid-19 cinsel olarak bulaşan bir virüs değil, henüz meni veya vajinal sıvıda gösterilemedi ancak gerekli önlemleri de almak gerekiyor. Cinsel Eğitim,Tedavi ve Araştırma Derneği’nin (CETAD) önerileri dikkate alınmalı.

Nedir bu öneriler?

Özetle şöyle: Size ‘yakın’ insanlarla cinsellik yaşayın. Cinsel ilişki sırasında dikkatli olun. Öpüşme yoluyla Covid-19 kolayca bulaşır. Yakın çevreniz dışından birini öpmekten kaçının. Prezervatifler ve oral bariyerler teması azaltır, önemlidir. Seks öncesi ve sonrası temizlik her zamankinden daha önemli. Siz veya partneriniz

Covid-19’a sahipse, cinsel ilişkiden ve özellikle öpüşmekten kaçının.

Duygusal derinlik ve bağlanma sorunu yaşayanlar ya da gecelik ilişkileri, dating app’leri tercih edenler bu yeni döneme nasıl adapte olmalı?

Duygusal derinlik ve bağlanma sorunu yaşayanlar, tıkınırcasına yeme ataklarına, riskli sporlara ya da yoğun alkol/madde kullanımına yönelebilir. Bu risk her zaman var. Kısa vadede bu tür esas ihtiyacı ‘sessize alma’ hali, uzun vadede depresyona neden olabiliyor. Terapide bu tip ihtiyaçları sık sık görüyoruz. Psikoterapi tam da bu konuda doyumlu hayat yaşayabilmeyi hedefleyen bir çalışma. Depresyon ortaya çıkmadan da ‘sessize alma’ ihtiyacını ortadan kaldıracak çeşitli becerileri geliştirmeyi hedefliyor.

YARGILAMA, DAMGALAMA, YARDIM ET

 Türkiye’de 4. ayına girdiğimiz pandemi, ülkede ne tür psikolojik rahatsızlıkların artmasına sebep oldu?

Covid-19 pandemisinden hemen sonra bir psikiyatrik pandemi bekleniyor. Hem karantina, hem kayıplarımız, hem de yoğun belirsizlik ve korku, toplumda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Sendromu başta olmak üzere birçok rahatsızlığı tetikleyecek. Uyku bozuklukları, panik bozukluk, depresif şikayetler ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu gibi… Malesef bu sürecin devamında bu konuda dikkatli olmalı, psikolojik dayanıklılığımızı artırmalı ve tedaviye ihtiyacı olan sevdiklerimizi bir an önce yargılamadan ve damgalamadan doğru şekilde yönlendirmeliyiz.  

Link: https://www.posta.com.tr/yazarlar/isil-cinmen/neden-dokunmaya-ihtiyacimiz-var-2262558

Travma terapileri, iyileştirim ve sağkalım

Bilim ve Ütopya Portalı yazılarım

Psikiyatrik bozuklukların isimlerini koyan ve sınıflandıran temel kitap olan DSM 5’te (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) [1] travma ile ilişkilendirilen en önemli bozukluk; “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” tanısıdır. Bu tanının konması için, kişinin öncelikle “travmatik” olarak adlandırılabilecek bir olay-durum yaşaması gerekmektedir. Eleştirel yazılar, bu travma tanımının fazla indirgenmiş olarak DSM 5’te bulunduğunu ve bu indirgemeci yaklaşımdaki bazı noktaların (kişi bu travmatik olaya televizyon aracılığı ile maruz kalmışssa, bu kriter sağlanmaz notu gibi) sigorta şirketlerinin tedavi ödemeleri ile ilgili kısıtlama baskısından kaynaklandığını belirtse de; uluslararası ortak dil oluşturularak belli kriterler belirlenmesi ve o doğrultuda tedavi planlanması amacıyla, şuan için en çok kullanılan kılavuzlardan biri bu kılavuz ve onun tanımlarıdır. Hastalarımıza bu kılavuza bakarak tanı koyarız. Bu tanıma göre olaya travmatik demek için ilk kriter, öncelikle; kişinin olayı ya da durumu doğrudan yaşaması, buna şahitlik etmesi veya bunun bir yakınının başına geldiğini öğrenmesidir. İkinci kriter ise; olayın göz korkutucu bir şekilde ölümle, ağır yaralanmayla ya da cinsel saldırıya maruz kalmasıyla deneyimlenmesidir. Bu koşullar varsa ve travma sonrası stres bozukluğu hastalığının diğer ana belirtileri olan sürekli rahatsız edici düşünceler, yeniden yaşantılama, kaçma-kaçınmaya ek olarak donukluk da baş gösteriyorsa kişi travma sonrası stres bozukluğu geliştirmiştir diyebiliriz. Travma sonrası stres bozukluğunda genellikle uykusuzluk, kabuslar, olayla ilgili anıların rahatsız edici biçimde sık sık hatırlanması, sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve bu nedenle diken üstünde hissetme, kolay irkilme, çabuk sinirlenme, gelecekle ilgili plan yapamama, yabancılaşma (başkaları beni veya yaşadıklarımı anlamıyor hissi), olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve bu durumlardan kaçınma gibi belirtiler görülür [1].

Travmatik bir olaya maruz kalanların yaklaşık %5-12’si travma sonrası stres bozukluğu geliştirmektedir [2]. Dolayısıyla kalan yaklaşık %90’ın travmayla baş etmek için “olağan” bir iyileşme mekanizmasına sahip olduğunu düşünebiliriz. Son 30-40 yıldaki gelişmeler ile birlikte bilimsel literatür, psikoterapilerin ruhsal travma ile ilişkili bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir[3]. Dünya Sağlık Örgütü, Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı için Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT) ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapilerini ilk tedavi seçeneği olarak önermektedir[4]. Bu yaklaşımlarla, tedavisi daha uzun sürebilen çocukluk çağında yaşanan veya insan eliyle yapılmış “ilişkisellik içeren” travmaları bir yana koyarsak, hastaların çoğunluğunda 7-12 seansta belirtilerde iyileşme sağlayabilmektedir[5].

EMDR Terapisi, BDT gibi ruhsal travmada kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Tüm psikiyatrik ve psikolojik tedaviler gibi keşfi ve gelişimi çok yeni olan bu terapi, 1990’larda Shapiro’nun keşfinden itibaren çok hızlı ve verimli şekilde gelişim göstermiştir[6]. Gelecek yıllar düşünüldüğünde bu tür tedaviler, bilimsel olarak etkisi ispatlanmış olmakla birlikte, henüz gelişiminin delikanlılık dönemlerinde diyebileceğimiz, heyecanlı ve umutlu yöntemler olarak görülebilir. Geçtiğimiz yarım asra bakıldığında, bu tür psikoterapiler aynı hızla gelişmeye devam ederse, ruhsal acıların dindirilmesi açısından gelecek çok parlak görünmektedir. Bu aşamada, üzerinde düşünülmesi gereken bir alan daha ortaya çıkmaktadır. Hekimler ve psikoterapistler olarak temel görevimiz; acıyı dindirmek, ruhsal ve fiziksel olarak iyilik halini sağlamaktır. Şimdi beyin fırtınası için, bir anlığına, acı dindirmenin öteki yanlarına bakalım. Diğer tıbbi hastalıklardan örnek verirsek, orak hücreli anemi denilen kan hastalığında hastalar kansızlık çeker. Buna rağmen bir mikropla ilgili olan sıtma denilen hastalık, orak hücreli anemi hastalığı olan kişilerde diğer insanlar kadar ağır belirtiler oluşturmaz ve hafif seyreder[7]. Yani bir hastalık, insanları başka bir acılı hastalıktan koruyabilir veya başka bir acılı hastalığın etkilerine karşı kısmen koruyucu olabilir. “Survi” dediğimiz hayatta kalım ve türümüzün devamlılığını inceleyen bilim dallarının gözüyle veya hayatta oluşumuzu anlamlandırmayı hedefleyen felsefe bilgisiyle bu konuya yaklaşmak bize bu örnekle birlikte farklı bir perspektif katabilir. “Ruhsal travma”nın bireyde yarattığı acıyı dindirmek her zaman iyi midir? Ruhsal travma acısının, günümüz insanında da hayatta kalım ve survi açısından faydaları olabilir mi? Ruhsal travma acısını dindirmememiz gereken durumlar ya da belirli bir süre iyileştirmememiz gereken zamanlar olabilir mi? Eğer ruhsal travma acısını dindirmek için biraz beklememiz gereken yerler varsa, buraları nasıl tanımlayabiliriz? Hangi özel zamanlarda? Hangi özel durumlarda? Hangi kişilerde? Ötelemenin fayda ve zararları neler olabilir? Bireysel ve toplumsal etkileri neler olur? Fayda konusunu da neye göre belirlemek gerekecektir?

Burada yeniden biraz daha ruhsal travmanın doğasından bahsetmek gerekebilir. Açık bellek dediğimiz hafıza bileşeni, hepimiz için zamanın ötesine sıçrayıp, geçmişte yaşanmasına rağmen bir şekilde zihnimizde yaşamaya devam eden hadiseleri ve duyguları anımsamayı mümkün kılar. Fakat tekil bir hatırayı anımsamak, o hatıra ne kadar önemli olursa olsun, albümde fotoğraf bulmaya benzemez. Hatıraların anımsanması, yaratıcı bir süreçtir. Beynin sadece çekirdek anıyı depoladığı düşünülmektedir. Anımsamayla birlikte, bu çekirdek anı işlenir ve yeniden oluşturulur. Bu aşamada; eklenen, çıkarılan, çarpıtılan ve ayrıntı kazandırılan şeyler olur. Travmada ise bunun ötesinde, ruhsal travmanın doğrudan kendisi travmatik olayın bilgi olarak işlenmesinde bozulma yaratır. Ruhsal travmada bilginin bellekteki olağan doğası bozulur. Ruhsal travma bellekteki anıda, gerçekçi olmayan değersizlik-suçluluk duyguları ile olumsuz inançlarla karışmış bir şekilde bozulma yaratır. Fakat aslında, normalde de belleğimizdeki bilginin kaydında bir yanlılık vardır. Belleğimiz o kadar da objektif değildir[8]. İnsanlarda değerlilik, kontrol edilebilirlik ve iyimserlik düşünceleri incelendiğinde, gerçekliğin ötesinde pozitife yönelik bir yanlılık vardır. Yani olağan durumlarda da aslında, olumlu düşünceye doğru kaymış bir yanlılık olmaktadır. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda, travma anısı zamansız bir hale gelir ve travma sahnesi uzun yıllar kalıcı halde zihinde tekrarlanır. Zamandan ve mekândan uzak, sürekli hatırlama hali ruhsal bir acı yaratır. Şimdi konumuza dönersek, evrimsel olarak savanalarda yaşayan insanlarda ve diğer memelilerde bu belirtilerin işe yaradığı ve onların hayatta kalmaları için yararlı olduğu görüşlerini de aklımızda tutarsak; travmanın ruhsal acısı ile ilişkili belirtiler günümüz modern insanı için de bir fayda sağlıyor olabilir mi? [9]. İnsan eliyle yapılan, kötücüllükle ilişkili travmaları bir yere bırakmak düşünmemizi kolaylaştırabilir, çünkü insanın insana yaptığı “kötülük” ve “adaletsizlik” olguları olduğu sürece ruhsal travmanın politik yanı yadsınamaz olarak kalacaktır. Belki insan eliyle yapılan travmalardan ziyade, doğal afetlerin insanlara olan etkileri bu konuda daha konforlu bir düşünme alanı yaratabilir. Bu gözle bakarsak, travma belirtilerini iyileştirmek, hayatta kalma ihtimali açısından bir değişiklik yaratıyor olabilir mi? Örneğin; çok yakın bir zamanda deprem beklenen ve 1999 yılında -yani yakın geçmişte- depreme tanıklık eden İstanbul’u düşünelim. 1999 Depremi’nden sonra toplumda halen “tedavi edilmemiş” travma belirtileri yaşayan ve bu belirtilerin hayat kalitelerini ciddi oranda etkilediği bireyler mevcut. Bu bireylerin yaşamlarını dikkatle incelediğimizde, onların çok katlı binalara çıkamaması (kaçınma) ve en ufak ani bir sesle yeniden depremi yaşar gibi hissetmeleri (yeniden yaşantılama) en çok ifade ettikleri sıkıntılar arasında sayılıyor. Bu nedenle bu insanlar sosyalleşmekte, çalışmakta ve seyahat etmekte zorluk çekiyorlar. Biz ruh sağlığı uzmanları olarak, deneyimledikleri bu belirtileri iyileştirdiğimizde yaşam kalitelerinde bir artış bekliyoruz. Öncesinde, biraz daha indirgeyerek özetlersek; ruhsal travma yaşayanların ifade ettiği şikayetlerden; her an deprem olabilir düşüncesinin tedirginliği, sürekli tetikle olma halinin rahatsız ediciliği, dışardan gelen her sesin deprem habercisi olması endişesi, bu nedenle her sesle irkilmeleri, gökyüzü parlak gözüktüğünde deprem hatıralarının ve olumsuz duygularının yeniden ortaya çıkması gibi şikayetleri, tedaviden sonra; “bu bina güvenli bir yer, diğer herkes rahatlıkla girebiliyorsa ben de girebilirim” gibi daha akla yatkın düşüncelerle yer değiştiriyor ve diğer insanlar gibi rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Biraz önce bahsettiğim gibi, insanların gerçeğin biraz daha üzerinde bir olumlu düşünmeye yatkınlıkları vardır[1]. Yani fazladan bu iyimserlik hali bizim doğamızda var. Bu, bizi hayata ve topluma daha uyumlu hale getiriyor. Diğer bir taraftan deprem konusuna geri dönersek, travma belirtileri iyileşen insanlara rağmen biliyoruz ki, İstanbul’da başka insanların “rahatça” girdiği yapıların pek çoğu deprem riski taşıyor[10]. Ama şu dikkat çekmeye değecek bir gerçek ki; belki de 50 yıl sonra gerçekleşecek deprem ihtimali için sürekli bir acı çekmek, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ile dolu bir ömür, sırtında travma yükünü taşıyan bir hayat yaşamak; sevme sevilebilme ideallerini gerçekleştirme, özgürce düşünme ve çalışarak üretme gibi çeşitli insani hedeflerden de kişiyi alıkoyacaktır. Bu yüzden bireyleri çektikleri bu acıdan kurtarmak ve içinde oldukları geleceğe yönelik iyimserlik halinin faydası kesinlikle tartışılamaz. Muhtemelen 7-12 seansta kişinin bu acısı artık yaşantısını etkilemeyecek kadar hafifleyecek hale gelecektir.

Travma sonrası stres bozukluğunun insanoğlunun gelişimindeki evrimsel süreçteki etkileri başka bir yazıda tartışılabilir. Bu belirtilerin neden ortaya çıktığı ve biyolojik olarak ne işe yaradığı noktasında epey akılcı görüşler mevcut. Fakat insanın kültürel evriminin hızının, biyolojik evrimin çok önüne geçtiği düşünüldüğünde, bu noktada tartışmamıza katkı sağlayacak diğer bir konunun varlığından söz edebiliriz. Bizim çok genç olan psikoterapi yöntemlerimiz bir gün daha da ileri bir aşamaya gelecek. Biraz abartılı söylersek ve hayal gücümüzü de kullanırsak; günün birinde bizim 90 dakika 7-12 seansta yaptığımız “psikoterapi” etkinliğini, 5 dakikada yapacak hale gelebildiğimizi düşünelim. Hatta biraz daha sınırlarımızı zorlayarak, şuan belirli hastalar için ilaç kullanımından daha etkili olan bu terapilerin, bir hap halinde kişiye sunabilir olduğumuzu ve bu etken maddenin; tüm içme sularına, şehir şebekesine verilebilme ihtimalimiz olduğunu varsayalım. Ruhsal acıyı azaltan bu tedavi, muazzam bir hizmet olurdu. Peki, böyle bir imkânın gerçekleştiği an, ortaya çıkabilecek şu soruya nasıl cevaplar bulunabilirdi: Bunun insanlık için bir zararı veya olumsuz bir yanı olur muydu?

Bu soruyu kafamızda düşünüp tartarken tartışmamızı şununla bitirelim. Toplum içinde ruhsal travmaya yol açan olaylar çok yaygın. Araştırmalar her iki kişiden birinin bu tür olaylarla hayatında en az bir kere karşılaştığını gösteriyor. Hatta ruhsal travmalardan sonra en sık görülen iki hastalık depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu olarak belirlenmiştir. Bunun yanında her ne kadar DSM-5 kılavuzu en başta bahsettiğim durumlar dışındaki olaylara travma demese de, biz biliyoruz ki travma belirtileri için doğrudan travma olayı şart olmayıp travma algısı yeterlidir. Çok küçük gözüken bir olay bile o insan için en ağır travma belirtilerini ortaya çıkarabilir. Evet ne dersiniz, bu, ruhsal acıyı tek dozda dindiren hayali ilacı gelecekteki sulara katmalı mı?
 

1.  American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.

2. Aker, T. and P.P. Önen, Travma Sonrası Stres Bozukluğu. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, 2006. 2(12): p. 52-63.

3. Seidler, G.H. and F.E. Wagner, Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: a meta-analytic study. Psychological medicine, 2006. 36(11): p. 1515-1522.

4. Organization, W.H., WHO releases guidance on mental health care after trauma. Saudi Medical Journal, 2013. 34(9): p. 975.

5. Yurtsever, A., et al., An Eye Movement Desensitization and Reprocessing Group Intervention for Syrian Refugees With Post-traumatic Stress Symptoms: Results of a Randomized Controlled Trial. 2018.

6. Shapiro, F., Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Basic principles, protocols, and procedures. 2001: Guilford Press.

7. Allison, A.C., Protection afforded by sickle-cell trait against subtertian malarial infection. British medical journal, 1954. 1(4857): p. 290.

8. Kandel, E.R., In search of memory: The emergence of a new science of mind. 2007: WW Norton & Company.

9. Silove, D. “Is posttraumatic stress disorder an overlearned survival response? An evolutionary-learning hypothesis.” Psychiatry 61.2 (1998): 181-190.

10. Solak, H.İ. et al. Kentsel dönüşümde riskli alan önceliklerinin belirlenmesi için bulanık mantık tabanlı sistem tasarımı. 2017.

11. Cummins, R.A. and H. Nistico, Maintaining life satisfaction: The role of positive cognitive bias. Journal of Happiness studies, 2002. 3(1): p. 37-69.

Link https://bilimveutopya.com.tr/makale/travma-terapileri-iyilestirim-ve-sagkalim: