Alişan Burak Yaşar, Tıp Doktoru, (Psikiyatri Uzmanı) Psikiyatrist – Psikoterapist

İstanbul Gelişim Üniversitesinde Dr Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve Bağdat Caddesindeki ofisinde tedavi hizmeti vermektedir.

2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Lisans eğitiminin bir kısmı Erasmus Programı Università degli Studi di Milano Bicocca’da (2010) tamamladı.2013 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Psikiyatri ihtisası almaya hak kazanmıştır. Kısa bir süre görev yaptıktan sonra daha önceki görev yeri olan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatay geçiş yapmıştır. 2013-2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde asistanlık eğitimini tamamlamış ve 2018-2020 yılları arsasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında görev yapmıştır.

Lisans Eğitimi süresince Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Kongrelerinde(2009-2012) ve Uluslararası Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC) Derneği Kongresinde Düzenleme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur(2010).Yine öğrencilik döneminde Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Koordinatörlüğü (2010) ve Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri Koordinatörlüğü (2010) görevlerinde bulunmuştur.

Eğitimler

Psikiyatrist – Psikoterapist olarak, psikiyatri ile ilgili akademik hayatı boyunca pek çok bilimsel araştırma, makale ve kitap çalışmasında görev almıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) için “genç psikiyatristler için rehber” kitabı editörlerindendir. 2016 yılında EMDR eğitimlerini almış ve süpervizyonlarını tamamlamış ve sertifikalı terapist ünvanına sahip olmuştr. Ayrıca Dr. Derek Farell’den EMDR ile OKB Psikoterapisi, Paul MILLER’den EMDR ile Psikoz Terapisi, A J Popky’den EMD ile Bağımlılık Terapisi derslerini almıştır. almıştır. Hakan Türkçapar’dan (BDPD Derneği, 80 saat) ve TPD’den BDT(168 saat) eğitimleri aldı. Türkiye Psikiyatri Derneği Sertifikalı BDT terapistidir. Yine TPD’den Destekleyici Psikoterapi Eğitimini tamamlamış ve sertifikalı Destekleyici Psikoterapisttir.

Prof Dr Doğan Şahin’den Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi almıştır. Prof Dr Mine Özmen’in(İPA Psikanalisti) yürüttüğü Psikodinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları(68 saat)na ve Sandra Kooij’ten DIVA kursuna katılmıştır(2015). Türkiye Psikiyati Derneği’nde Prof Dr Tamer Aker’den modüler Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Eğitimlerini tamamlamıştır(30 saat). İstanbul Psikanaliz Derneğinin(İPD) Psikanalize Giriş Seminerlerini tamamlamıştır . Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneğinden Kabul Kararlılık Terapisi Eğitimi almıştır. Uluslararası ISST sertifika programı çerçevesine Dr. Alp Karaosmanoğlundan Şema Terapi eğitimi almıştır. Çözum Odakli Terapi, Motivasyonel Görüşme ve Hipnoz uygulayıcı sertifikalarına sahiptir.

Alişan Burak Yaşar - Psikiyatrist Psikoterapist

Özellikle Karmaşık travma, travmatik yas,borderline kişilik, depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile ilgilenmektedir.

Halen EMDR Türkiye Derneği, Travma ve Afet Araştırma Derneği , Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneklerinde yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır

Psikiyatri – Psikoterapi Dernekleri

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği , Dünya Psikiyatri Birliği, Turk Tabipleri Birliği, TurkMSIC ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) üyesidir. 2016-2018 yılları arasında TPD İstanbul Şube yönetim kurulu üyesi, Afet ve Ruhsal Travma Çalışma Birimi Koordinatörü ve Asistan Hekim Komitesi Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Halen Türkiye Psikiyatri Derneğinin EMDR Çalışma birimi koordinatörüdur. Turkiye Travmatik Stres Kongresi, 3. Emdr sempozyumu, 4. Emdr sempozyumu, 2019 Deprem Anma Sempozyumlari ve Kongreleri ile 2020 Emdr Kongresinde ve benzeri çeşitli organizasyonlarda duzenleme kurulu uyesi olarak gorev yapmistir.

2016-2018 Yillarinda Dünya Sağlık Örgütü’nde, “MhGAP” ve “Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Pratik Eğitimlerine Yönelik Eğitici Eğitimi” projelerinde eğitmen ve süpervizör olarak çalışmıştır. Unicef, Avrupa Birligi, Saglik Bakanligi ve Aile Bakanlığının çeşitli uluslararasi projelerinde egitmen olarak gorev almıştır.