Ana sayfa

Alişan Burak Yaşar,Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist

Uzm Dr Alişan Burak Yaşar 1989 doğumlu evli ve 1 çocuk babasıdır.

Hekimlik diplomasını Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden, Psikiyatri Uzmanlık Diplomasını ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden almıştır. Lisans eğitimi sırasında bir dönem İtalya Bicocco Üniversitesinde eğitim almıştır.

Sertifikalı Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT), Destekleyici Dinamik Psikoterapi, EMDR( Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Psikoterapisi ve Dinamik Psikoterapi terapistidir. Bunlara ek olarak Hipnoz, Motivasyonel Görüşme gibi teknikleri de uygulamalarında kullanmaktadır.

Halen  EMDR Türkiye Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği , Dünya Psikiyatri Birliği,Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği, TurkMSIC ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) üyesidir. 2016-2018 yılları arasında TPD İstanbul Şube yönetim kurulu üyesi, Afet ve Ruhsal Travma Çalışma Birimi Koordinatörü ve Asistan Hekim Komitesi Koordinatörü olarak görev yapmış ve 2013-2015 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği kurucu üyesi olarak görev almıştır.

2016 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü’nde MhGAP Projesi’nde ve “Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Pratik Eğitimlerine Yönelik Eğitici Eğitimi” projelerinde eğitmen ve süpervizör olarak çalışmaktadır.

Uyguladığı Psikoterapi Teknikleri

BDT

Psikodinamik Psikoterapi

Destekleyici Psikoterapi

Motivasyonel Görüşme

Mildfulness

Hipnoterapi

EMDR

 

Özgeçmiş

 

Alişan Burak Yaşar, MD, Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist . 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Lisans eğitiminin bir kısmı Erasmus Programı Università degli Studi di Milano Bicocca’da (2010) tamamladı.Lisans Eğitimi süresince Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu Kongrelerinde(2009-2012) ve Uluslararası Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC) Derneği Kongresinde Düzenleme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur(2010).Yine öğrencilik döneminde Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Koordinatörlüğü (2010) ve Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri Koordinatörlüğü (2010) görevlerinde bulunmuştur. 2013-2018 yıllararı arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde asistanlık eğitimini tamamlamış ve 2018 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında görev yapmaktadır.Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) için “genç psikiyatristler için rehber” kitabı editörlerindendir. 2015 Yılında Burhanettin Kaya’dan EMDR eğitimi almıştır. 2016 yılında Emre Konuk’dan 1. ve  2. Seviye EMDR eğitimi almış ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. Ayrıca Dr. Derek Farell’den EMDR ile OKB Psikoterapisi, Paul MILLER’den EMDR ile Psikoz Terapisi, A J Popky’den EMD ile Bağımlılık Terapisi derslerini almıştır. almıştır. Hakan Türkçapar’dan (BDPD Derneği, 80 saat, Süpervizyon aşamasında) ve TPD’den  BDT(168 saat) eğitimleri aldı. TPD’nin Sertifikalı BDT terapistidir. TPD’den Destekleyici Psikoterapi Eğitimini tamamlamış ve sertifikalı Destekleyici Psikoterapistir. Prof Dr Doğan Şahin’den Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi almıştır. Prof Dr Mine Özmen’in(İPA Psikanalisti) yürüttüğü Psikodinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları(68 saat)na ve Sandra Kooij’ten DIVA kursuna katılmıştır(2015).  Türkiye Psikiyati Derneği’nde Prof DrTamer Aker’den  modüler Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Eğitimlerini tamamlamıştır(30 saat). İstanbul Psikanaliz Derneğinin(İPD) Psikanalize Giriş Seminerlerini tamamlamıştır .

Kompleks travmalar, travmatik yas, depresyon ve TSSB le ilgilenmektedir. Ayrıca, psikodinamik psikoterapiler ile ilgilenmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Ruhsal Travma ve Afet Birimi Koordinatörü(2016-2018) ve TPD İstanbul Şube Bilimsel Toplantılar Sekreterliği görevlerini sürdürmektedir.(2016-2018) TPD Asistan Hekim Komitesi Koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. (2014-2016) Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği üyesidir. ve EMDR Türkiye Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği ve bilimsel Araştırmalar komitesi koordinatörüdür( 2016-2019). Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği’nin (2013)kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesidir.  Türkiye Ruh Sağlığı Çalışanları için düzenlenen 3. EMDR Sempozyumu (2016) ve ilk iki Ulusal Psikiyatri Asistanları Toplantısı(2016-2017) düzenleme kurullarında bulundu. 2016 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü’nde MhGAP Projesi’nde ve “Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Pratik Eğitimlerine Yönelik Eğitici Eğitimi” projelerinde eğitmen ve süpervizörolarak çalışmaktadır.

Yayınlar ve Sunumları

BAŞLIK

ALINTI YAPANLAR YIL
Diagnosis of airway obstruction or restrictive spirometric patterns by multiclass support vector machines

D Sahin, ED Übeyli, G Ilbay, M Sahin, AB Yasar
Journal of medical systems 34 (5), 967-973
12 2010
Treatment of ADHD in a patient with Brugada syndrome: a case report and a brief review

P Demir Gündoğmuş, İ Gündoğmuş, A Karagöz, M Kıyançiçek, AB Yaşar, …
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-4
2017
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde EKT Uygulamaları

MZ Eroğlu, S Kiraz, AB Yaşar, T Doğan
Dusunen Adam 30 (4), 325-330
2017
Kalıcı Komplike Yas Bozukluğu Tedavisinde Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)’nin Hızlı Etkinliği: İki Olgu

AB Yaşar, D Usta, MZ Eroğlu, Ö Kavakcı, AE Abamor, E Tavacıoğlu
Dusunen Adam 30 (2), 154
2017
EMDR therapy on trauma-based restrictive eating cases

AB Yasar, FD Usta, AE Abamor, SE Taycan, B Kaya
European Psychiatry 41, S560-S561
2017
A case study: Effects of EMDR therapy on a patient with persistent complex bereavement disorder (PCBD)

AB Yasar, AE Abamor, FD Usta, SE Taycan, MZ Eroglu
European Psychiatry 41, S728
2017
Devran Bebek Hakkında About Devran Baby

AB YAŞAR
2017
Rapid efficacy of the eye movement desensitization and reprocessing in treatment of persistent complex bereavement disorder: report of two cases

AB Yaşar, D Usta, MZ Eroğlu, Ö Kavakcı, AE Abamor, E Tavacıoğlu
2017
A Case Study on Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) Therapy for Selective Eating Disorder (sed)

AE Abamor, FD Usta, AB Yasar, SE Taycan, B Kaya
International Journal of Psychology 51, 121
2016
Manic episode following deep brain stimulation

S Kiraz, MZ Eroğlu, AB Yaşar, M Kiraz, A Akakın, K Tutkavul, M Çalışkan
Anatolian Journal of Psychiatry 17, 64-67
2016
Şizofreni Olgusunda Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Uygulaması ve Kliniğe Etkileri: Olgu Sunumu

AB YAŞAR, S KİRAZ, D USTA, AE ABAMOR, MZ EROĞLU, Ö KAVAKCI
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ1

HSA DALI
Tedaviye yanıtsızlık mı, travmanın atlanması mı? EMDR terapisi ile düzelen Geç Başlangıçlı TSSB olgusu

AB Yaşar, FD Altunbaş, AE Abamor, M Zengin Eroğlu, Ç Çelik Yaşar
Klinik Psikiyatri Dergisi 20 (1), 66-69
Makaleler 1–13